Therapieën

Partnerrelatie therapie

Binnen iedere relatie kunnen er zich problemen voordoen daar partners verschillend zijn. Soms echter is de individuele problematiek van een van de partners een terugkerend thema van conflict. De interactie zorgt soms voor verergering van de klachten/problemen of de instandhouding van de klachten/ problemen. Ook kan de interactie de reden zijn voor individuele problematiek.
Een behandeling waarbij uw partner betrokken is kan dan zeer effectief zijn.

 

Individuele therapie

Mensen maken gewild en ongewild deel uit van diverse sociale systemen zoals school, gezin of werk. Binnen zo’n sociaal systeem beïnvloeden we elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving (systeem). Op deze wijze creëren we een beeld van onszelf. Indien dit beeld overwegend negatief is ontstaan er klachten. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld:

  • Gevoelens van onzekerheid, angst en spanningen die al dan niet gepaard gaan met lichamelijke klachten.
  • Ontevredenheid over zichzelf en de ontwikkeling in het leven.
  • Ontevredenheid over de omgang met emoties, grenzen en beperkingen.
  • Negatieve gevolgen van gebeurtenissen uit het verleden.
  • Moeite met het maken van keuzes of het nemen van beslissingen.
  • Seksuele problemen/vragen.

 

(Stief)Gezinstherapie

De komst van kinderen brengt ook vaak problemen met zich mee. Moeite met de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden, problemen met de huishoudelijke organisatie en taakverdeling, afnemende zin en tijd voor intimiteit doen de relatie geen goed. Het gevaar niet meer toe te komen aan elkaar als partners maar de dreiging te verdrinken in ouderschap ligt op de loer. Daarbij komt dat elke levensfase van uw kind verandering in de dynamiek van het gezin met zich meebrengt. En hiermee ook de band die u als ouders heeft met elkaar en met de kinderen. Ruzies of conflicten zijn dan ook niet ongebruikelijk. Lijden deze echter tot frequente escalaties, groot verdriet of heftige onmacht dan is het raadzaam om er met een deskundige over te praten. Soms wordt u, door uw nieuw relatie geconfronteerd met het stiefouderschap. Dit brengt niet alleen de gebruikelijke problemen met zich mee maar ook specifieke problemen. Lees hier over meer onder het kopje (Stief)Gezinstherapie.

 

Neem contact op!

Samenleven is een kunst!

Praktijkadres:
Over de Vesten 1, 3116 AD Schiedam

Contact:

T: 06 461 825 75

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KVK 24475876 0000

Big registratie: 79025207430 (verpleegkundige)
BTW nummer: NL001636353B18

AGB code praktijk 94058941

AGB code persoonlijk 94-011049

RBCZ licentienummer 204744R

(Niet nagekomen afspraken of afspraken gecanceld binnen 48 uur worden in rekening gebracht) - Privacystatement - Algemene Voorwaarden

Heeft u een klacht? Deze kunt u hier indienen.