Tarieven

90 minuten € 175 per sessie, meerdere personen in de kamer. (administratie bij de prijs inbegrepen)
45 minuten € 97,50 per sessie, individueel. (administratie bij de prijs inbegrepen)

 

Systeemtherapie (relatie en gezinstherapie), individueel of met meerderen wordt niet vergoed vanuit het basispakket. Er is een mogelijkheid tot (gedeeltelijke) vergoeding vanuit het aanvullend pakket mits u daartoe verzekerd bent. De vergoeding valt dan onder het kopje alternatieve geneeswijzen. De NVPA (Nederlandse vereniging voor psychologen en agogen) waarbij ik ben aangesloten, heeft hierover afspraken gemaakt met uw zorgverzekering. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekering of op de volgende site: www.nvpa.org/verzekeringen/public.

 

Het is handig zelf van te voren even na te vragen of dit ook voor u geldt. Belangrijk hierbij is te weten dat ik een landelijk zorgverlenersnummer heb (AGB code) en ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA en de NVVS. 

OPENINGSTIJDEN:

Maandag tot en met Donderdag 9.00 uur tot 16.30 uur.

 

 

Neem contact op!


Praktijk voor relatie en gezinsproblemen

Praktijkadres:

Over de Vesten 1, 3116 AD Schiedam

(Niet nagekomen afspraken of afspraken gecanceld binnen 24 uur
worden voor de helft in rekening gebracht)