Contact met de media

  • 2011 meegewerkt aan een artikel in maandblad Flow

  • 2013 als deskundige te gast bij Fernado van Funx

  • 2016 blad Trots

  • 2017 blad Libelle

 


Praktijk voor relatie en gezinsproblemen

Praktijkadres:

Over de Vesten 1, 3116 AD Schiedam

(Niet nagekomen afspraken of afspraken gecanceld binnen 24 uur
worden voor de helft in rekening gebracht)